MUDr. Martina Janyšková • Ambulance gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie Hustopeče nad Bečvou

INFORMACE PRO PACIENTY
O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Vážení pacienti,

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcím předpisy. Jejich zabezpečení a ochrana je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením pro ochranu osobních údajů 2016/679 (GDPR).

Dle výše uvedeného máte ve vztahu k Vaším osobním údajů zejména následující práva:

  • právo přístupu k Vaším osobním údajům vedeným naším pracovištěm;
  • právo na opravu Vašich osobních údajů vedených naším pracovištěm
  • právo na omezení Vašich osobních údajů vedených naším pracovištěm
  • právo na vznesení námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů naším pracovištěm
  • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo jej po Vás požadovat, kdy na tomto pracoviště nejsou požadovány žádné osobní údaje nad rámec plnění zákonných povinností zdravotnických pracovníkem bez Vaší výslovné žádosti. Takové osobní údaje jsou u nás uloženy na bezpečném místě po nezbytně nutnou dobu stanovenou právními předpisy a následně dochází k jejich řádné a úplné likvidaci.

Neposkytnutí Vašich osobních údajů našemu pracovišti bude znamenat, že Vám nebude možno poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Ochrana Vašich osobních údajů, stejně tak jako Vašeho zdraví, je pro nás prioritou!

Správce osobních údajů:

GYNOVIA s.r.o.

MUDr. Martina Janyšková
se sídlem Dolní Dráhy 2433, Rožnov pod Radhoštěm , 756 61
pracoviště: Rybníček 126, Hustopeče nad Bečvou, 753 66
IČO: 28630637

LIFE-GYN s.r.o.

MUDr. Martina Janyšková
se sídlem Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm , 756 61
pracoviště: Bezručova 211, Rožnov pod Radhoštěm, 756 61
IČO: 19740476