MUDr. Martina Janyšková • Ambulance gynekologie, porodnictví a dětské gynekologie Hustopeče nad Bečvou

Personál

Martina JanyškováMUDr. Martina Janyšková

 • absolventka lékařské fakulty Masarykovy Univerzity v Brně, obor všeobecné lékařství
 • od r. 1997 lékařka na gynekologicko - porodnického oddělení NsP v Novém Jičíně, kde působila jako superkonziliární lékař pro okres Nový Jičín v oblasti prenatální ultrazvukové diagnostiky se zaměřením na záchyt vrozených vývojových vad plodu.
 • odborná způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.
 • odborná způsobilost v oboru dětská gynekologie.
 • FMF certifikace k provádění kombinovaného I-trimestrálního screeningu v graviditě.
 • od r. 2004 provozuje privátní gynekologicko-porodnickou praxi v Hustopečích nad Bečvou.
 • od r.2016 zahájení provozu gynekologicko- porodnické praxe v Rožnově pod Radhoštěm

Martina HuňatováPorodní asistentka: Bc. Martina Huňatová

 • absolventka Gymnázia v Hranicích na Moravě v roce 2003
 • absolventka LF MU v Brně, obor porodní asistentka v roce 2006
 • porodní asistentka na oddělení šestinedělí
 • a na porodním sále NsP Nový Jičín 2006-2008
 • soukromá porodní asistentka - vedení kursů předporodní přípravy,
  cvičení a plavání pro těhotné,
  návštěvní služba pro těhotné a po porodu

Porodní asistentka: Eliška Poláková